Úvod / Služby / Právo IT a telekomunikácií

Právo IT a telekomunikácií

  • poskytovanie "day to day" právnych služieb
  • zastupovanie v konaniach pred Telekomunikačným úradom SR
  • poskytovanie poradenstva v oblasti legislatívy
  • poskytovanie poradenstva v oblasti IT a Telco
  • negociácie medzi spoločnosťami o prepojení a vzájomnom poskytovaní služieb
  • riešenie autorskoprávnej ochrany a licenčných vzťahov

 

Späť na služby

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.