Úvod / Služby / Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

  • prihlasovanie dizajnov
  • prieskumy zápisnej spôsobilosti ochranných známok
  • prihlasovanie ochranných známok
  • ochrana práv duševného vlastníctva v súdnych a arbitrážnych sporoch
  • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

 

Späť na služby

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.