Úvod / Služby / Obchodné právo

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností
 • zmeny u obchodných spoločností
 • reštrukturalizácia spoločností
 • korporátne, finančné a daňové poradenstvo
 • korporátne a finančné reštrukturalizácie
 • Právny audit (due diligence)
 • ochrana hospodárskej súťaže, protimonopolné právo
 • konkurzné poradenstvo, zastupovanie v konkurzných konaniach
 • príprava a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • poskytovanie "day to day" právnych služieb
 • zastupovanie v súdnych a arbitrážnych sporoch
 • vymáhanie pohľadávok
 • preverovanie finančnej vitality dlžníkov

 

Späť na služby

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.