Úvod / Aktuality

Aktuality

Poskytovanie právnych služieb v ČR

Jul 10, 2012
Od 01. júla 2012 poskytujeme právne služby našim klientom i v Českej republike.

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom i záujemcom o naše právne služby, že od 01. júla 2012 sme začali poskytovať právne služby i v Českej republike.

V snahe nadviazať na úspešný rast našej advokátskej kancelárie a v záujme poskytovania širšieho portfólia právnych služieb našim klientom i mimo územia SR sme sa rozhodli poskytovať právnej služby i v Českej republike a to prostredníctvom

Advokátní kanceláře JUDr. Dominika Okenicu,
JUDr. Dominik Okenica, advokát
zapsán v Seznamu usazených evropských advokátů, vedeném ČAK pod č. 50157
se sídlem: Plucárna 2560/1, 695 01 Hodonín.

Pre riešenie právnych problémov v ČR nás môžete kontaktovať na adrese okenica.dominik@osco.cz. Naďalej však zostávajú v platnosti všetky kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), uvedené v sekcii Kontakt tejto webstránky, a to i pre právne služby v ČR. 
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.