Úvod / Aktuality

Aktuality

Spustili sme nový web

Jul 6, 2012
Dnešným dňom spúšťame pre vás obnovenú informačnú webstránku našej advokátskej kancelárie.

V záujme informovania našich klientov, ale i záujemcov o naše právne služby, sme dňa 06. júla 2012 sprístupnili novú webstránku našej advokátskej kancelárie.

Webstránka poskytuje základné informácie o našej advokátskej kancelárii, jej pracovnom tíme a poskytovaných právnych službách.

Budeme radi, ak nám poskytneme spätnú väzbu o tom, ako sa Vám naša nová webstránka páči.

Pokiaľ Vám na nej niečo chýba, radi príjmeme i Vaše pripomienky a návrhy na doplnenie.

Na kontaktovanie pracovníkov našej kancelárie môžete využiť kontaktný formulár v sekcii Kontakt alebo v nej zverejnenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Radi Vás privítame tiež osobne v sídle našej kancelárie. Prosíme, aby ste si však vopred dojednali termín stretnutia. 

***

 

 
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.