Úvod / Aktuality

Aktuality

Spoločnosti s ručením obmedzeným na predaj

Sep 9, 2013

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že disponujeme právom zabezpečiť prevod 100% obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Jedná sa o spoločnosti, ktoré nemajú žiadne záväzky po lehote splatnosti a to ani voči verejným rozpočtom.
Prevodca (súčasný spoločník/spoločníci) poskytuje záväzok ručenia za prípadné minulé záväzky spoločnosti.

K dispozícii sú nasledovné spoločnosti (typy):

1) Spoločnosť, založená v 07/2002, PLATCA DPH, bežné predmety podnikania, doposiaľ minimálne obraty, 1 spoločník, 1 konateľ - k dispozícii v priebehu 7 dní odo dňa prejavenia záujmu o kúpu spoločnosti.

2) Spoločnosť, založená v 02/2013, NEPLATCA DPH, bežné predmety podnikania, doposiaľ žiadne obraty, 1 spoločník, 1 konateľ, BONUS : registrovaná SK a EU doména.

3) Spoločnosť, založená v 09/2013, NEPLATCA DPH, bežné predmety podnikania, doposiaľ žiadne obraty, 1 spoločník, 1 konateľ, vhodná pre e-shop, BONUS : registrovaná SK a EU doména.

Ceny za prevod obchodné podielu sú k dispozícii v advokátskej kancelárii.
Podrobnosti o obchodných spoločnostiach poskytneme na vyžiadanie vážnym záujemcom.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne predmetných obchodných spoločností nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@osco.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/20633386.Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.