Úvod / Aktuality

Aktuality

Nová posila kolektívu advokátskej kancelárie v českej pobočke

Sep 10, 2012

Začiatkom septembra 2012 sa rozšíril kolektív advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. o novú kolegyňu Mgr. Gabrielu Lukáškovú.

Za účelom zvýšenia dostupnosti právnych služieb pre našich klientov v Českej republike sme rozšírili kolektív advokátskej kancelárie v Hodoníne o novú kolegyňu.

Mgr. Gabriela Lukášková sa bude prioritne venovať agende našich existujúcich klientov i záujemcov o naše právne služby v Českej republike. Je denne k dispozícii pre riešenie právnych problémov v kancelárii v Hodoníne, Plucárna č. 1. Vo svojej praxi sa bude venovať spočiatku najmä všeobecno-právnemu poradenstvu. Zároveň poskytne servisnú podporu pre činnosť advokátskej kancelárie v Českej republike. Mgr. Gabriela Lukášková vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovy univerzity v Brne (2007-2012).

Dovoľujem si privítať ju medzi nami a zaželať jej veľa pracovných, profesných i osobných úspechov. 

 

 
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.