Úvod / Aktuality

Aktuality

Mgr. Michal Šula opäť členom tímu našej advokátskej kancelárie

Jul 19, 2012
Po 8 mesiacoch sa náš kolega - advokát Mgr. Michal Šula vracia do tímu advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o.

Náš kolega Michal Šula od leta minulého roku pôsobil v štátnych službách ako vrcholový manažér štátnej akciovej spoločnosti. Z dôvodu veľkej pracovnej vyťaženosti sa na sklonku minulého roku rozhodol načas opustiť naše rady a venovať sa výlučne tejto novej výzve a projektu. 
Sme radi, že po skončení svojho pôsobenia na tejto významnej funkcii sa rozhodol opäť posilniť naše rady a získané drahocenné skúsenosti priniesť a uplatniť v manažmente našej advokátskej kancelárie.
Pre plynulejší nábeh do predsa len inej problematiky sa rozhodol dočasne pôsobiť len ako spoločník a odborný zamestnanec advokátskej kancelárie s poverením na akvizície nových klientov - obchodné riadenie.
V nasledujúcom čase však nesporne obnoví i doposiaľ pozastavený výkon advokácie a naplno rozvinie svoj advokátsky i manažérsky potenciál v prospech našej advokátskej kancelárie.

 Vítame ho v kolektíve kancelárie a tešíme sa na spoluprácu s ním. 

 
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.