„Ius est ars boni et aequi“ (Celsus)

„Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

  • „Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

Law company

Krásu advokátskeho povolania a čaro služby klientovi možno odhaliť len dlhoročnou každodennou poctivou prácou pre klienta. Advokácia je nielen prácou, pracovnou činnosťou ale „povolaním“ v najčistejšom slova zmysle. Povolaním k službe klientovi, odbornosti, kvalifikovanosti a kvalite. Povolanie ako vyššia forma práce však musí spôsobovať jeho vykonávateľovi radosť. A my toto povolanie vykonávame skutočne radi, poskytovanie právnych služieb našim klientom nás skutočne baví.

More

Services

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich právnych odvetviach:

  • obchodné právo
  • občianske právo
  • pracovné právo
  • správne právo
  • rodinné právo
  • právo informačných technológií a telekomunikačné právo
  • právo duševného vlastníctva
  • trestné právo

More

News

<< <  Stránka 3 z 3

Po 8 mesiacoch sa náš kolega - advokát Mgr. Michal Šula vracia do tímu advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o.
Od 01. júla 2012 poskytujeme právne služby našim klientom i v Českej republike.
Dnešným dňom spúšťame pre vás obnovenú informačnú webstránku našej advokátskej kancelárie.