„Ius est ars boni et aequi“ (Celsus)

„Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

  • „Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

Law company

Krásu advokátskeho povolania a čaro služby klientovi možno odhaliť len dlhoročnou každodennou poctivou prácou pre klienta. Advokácia je nielen prácou, pracovnou činnosťou ale „povolaním“ v najčistejšom slova zmysle. Povolaním k službe klientovi, odbornosti, kvalifikovanosti a kvalite. Povolanie ako vyššia forma práce však musí spôsobovať jeho vykonávateľovi radosť. A my toto povolanie vykonávame skutočne radi, poskytovanie právnych služieb našim klientom nás skutočne baví.

More

Services

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich právnych odvetviach:

  • obchodné právo
  • občianske právo
  • pracovné právo
  • správne právo
  • rodinné právo
  • právo informačných technológií a telekomunikačné právo
  • právo duševného vlastníctva
  • trestné právo

More

News

<< <  Stránka 2 z 3  > >>

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov zvolilo advokátov advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. za členov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov
Mgr. Peter Škriečka od 01. januára 2013 asociovaným advokátom AK Okenica Šula & Co. s.r.o.

Začiatkom septembra 2012 sa rozšíril kolektív advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. o novú kolegyňu Mgr. Gabrielu Lukáškovú.